The Nature of Truth (if any)

Proceedings of the Prague International Colloquium

Jaroslav Peregrin (ed.)

Sborník přednášek z mezinárodního kolokvia Povaha pravdy (je-li jaká), které se konalo v Praze. Příspěvky předních světových analytických filosofů v čele s Donaldem Davidsonem se věnují logické a filosofické analýze pojmu pravdy, rozebírají různé možnosti cesty takové analýzy a kriticky je hodnotí.

V angličtině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace The Nature of Truth (if any)
vyšlo: 1997
268 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-090-0
95 Kč zakoupit