Afrodíté včera a dnes

Metamorfózy antické bohyně

Jan Bažant, Roman Prahl (eds.)

Soubor případových studií předních odborníků k podobám jednoho z nejvýznamnějších antických božstev. Řeckou Afroditu, kterou Římané znali jako Venuši, studie analyzují z různých úhlů. Chronologicky obsahují období od antiky až po současnost a vedle historických témat se zabývají i současným uměním a divadelní praxí. Na projektu se podíleli badatelé z různých oborů: klasické archeologie, klasické filologie, religionistiky, dějin umění, divadelní a hudební vědy.

Publikace vychází z vědecké konference Afrodita včera a dnes pořádané dne 22. září 2021. Konference navazovala na výstavu Afrodita dnes, kterou pořádala Akademie věd České republiky a Spolek grafických umělců Hollar ve výstavní síni „Věda a umění“. Publikační projekt je pokračováním série knih o antických tradicích v evropské kultuře (Ve stínu hellénského slunce, Vymyšlená Ithaka). Všechny tituly této série byly iniciované a editované pracovníky Oddělení antických tradic Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.  

vyjde: září 2024
vázaná