Drama lidské svobody

Studie a eseje z let 1965–1982

Jiří Němec

Vybrané práce Jiřího Němce z rozmezí více než patnácti let spojuje téma lidské svobody. Otázku svobodného jednání, jeho předpokladů a důsledků, považoval autor celoživotně za vůbec nejdůležitější. Výbor editora Roberta Krumphanzla zachovává chronologii vzniku textů a umožňuje tak sledovat podoby a vývoj Němcova myšlení v dosud neznámé celistvosti. Název knihy odkazuje k místu ve studii Implikace svobody, v níž Jiří Němec píše o životním obratu, provázeném převzetím odpovědnosti.

vyjde: srpen 2024
spoluvydavatel: Nakladatelství Triáda
brožovaná