Emancipace a útlak

Kapitoly z politické filosofie

Martin Brabec

Práce analyzuje některá témata z oblasti politické filosofie. Předkládá např. jednu z vizí dějin, spory o definici svobody, analýzu tlaku ekonomické moci jak na jedince, tak na stát jako celek, či dvě protikladné koncepce demokracie. Jako významný emancipační společenský nástroj prezentuje nepodmíněný základní příjem. Tato témata však nejsou pojata jako disparátní entity, nýbrž jako rysy určitého jednotícího rámce, jímž jsou různé formy útisku a k nim vztažené formy emancipace.

vyjde: říjen 2024
brožovaná