Mysl a tělo v analytické filosofii

Úvod do teorií psychofyzického problému

Jiří Nosek

Problematika mysli a těla si klade dvě otázky. Za prvé, co a proč mají dvě tak vzájemně neslučitelné věci společného. Za druhé, v čem a proč se dvě tak vzájemně slučitelné věci odlišují. Rozdělení člověka na tělo (neskrytá, ovládnutelná část) a na mysl (skrytá, vládnoucí část) hrálo významnou roli už u pravěkých lovců. Vstupem do mysli svých protivníků a vžitím se do jejich chování, totiž získávali informace, které sloužily k ochraně jejich životů. Publikace se zabývá myšlenkou, jež z historického hlediska začala převažovat až teprve po Descartově smrti. A sice, že jde o dvě vzájemně se vylučující substance. 


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Mysl a tělo v analytické filosofii
vyšlo: 1997
204 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-091-9
65 Kč zakoupit