Alternativní teorie jednání

Zároveň kritický rozbor praktické filosofie Georga Henrika von Wrighta

Ota Weinberger

Autor pojímá jednání jako intencionální chování, které je charakterizováno strukturou příslušného procesu zpracování informací. Tato teorie se týká jak individuálního, tak kolektivního a institucionálního jednání. Kritika systémů deontické logiky je doprovázena výkladem základních rysů pravé logiky norem. Zvláštní pozornost je věnována Wittgensteinově koncepci filosofování a von Wrightově praktické filosofii. Na teorii jednání navazuje teorie institucí.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Alternativní teorie jednání
vyšlo: 1997
překlad: Karel Hlavoň
280 stran, vázaná
ISBN 80-7007-096-X
105 Kč zakoupit