Principy filosofie

Výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké

René Descartes

Principy se skládají ze čtyř částí, z nichž každá je pro přehlednost rozdělena na řadu článků. V první, O principech lidského poznání, Descartes systematicky vykládá témata známá ze čtvrté části Rozpravy o metodě (1637) a z Meditací o první filosofii. Část druhá, O principech materiálních věcí, podává teoretické základy karteziánské fyziky. Odtud se odvíjí podrobný výklad třetí části, nazvané O viditelném světě, věnovaný přírodním otázkám, především astronomii. Závěrečná část pojednává o Zemi.
Principy jsou věnovány princezně Alžbětě Falcké (1618-1680), dceři zimního krále Fridricha Falckého, který se po bitvě na Bílé hoře uchýlil do Holandska. Alžběta studovala filosofii, matematiku a přírodní vědy, mluvila francouzsky, anglicky, německy a četla též latinsky a italsky. Dvůr v Haagu se tak brzy stal centrem, kde se setkávali mužové velkého světa s intelektuální elitou.


Publikace byla vyprodána.

publikace Principy filosofie
vyšlo: 1998
překlad: Petr Glombíček, Tomáš Marvan
178 stran, vázaná
ISBN 80-7007-120-6