Obrat k jazyku: Druhé kolo

Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů

Jaroslav Peregrin

Obrat filosofie k jazyku úzce souvisí s větví filosofického myšlení, která se nazývá analytická filosofie. Kořeny obratu filosofie k jazyku lze najít u zakladatele analytického filosofického myšlení, u německého matematika, logika a filosofa Gottloba Frega (1848-1925). Ten považoval pro řešení filosofických otázek za zcela zásadní analyzování jazyka, ve kterém jsou otázky kladeny a ve kterém se na ně odpovídá. Pokoušíme-li se tedy odpovědět na otázku Co je to Bůh?, je lepší položit si otázku Jaký je význam slova Bůh?.


Publikace byla vyprodána.

publikace Obrat k jazyku: Druhé kolo
vyšlo: 1998
193 stran, vázaná
ISBN 80-7007-102-8