Filosofie a současná ekologická krize

Rudolf Kolářský, Oleg Suša

Autoři promýšlejí vztah filosofie a současné ekologické krize. Snaží se objasnit otázku, zda lze současnou ekologickou krizi považovat za filosofickou krizi se zřetelem k jedinečné povaze současné ekologické krize a k vývoji ekologických koncepcí, které vznikaly jako odpověď na tuto krizi. Pozornost věnují také tematizaci problému panství nad přírodou ve filosofii ekologické krize, analyzují důvody svědčící o neudržitelnosti panského vztahu k přírodě, jakož i důvody svědčící o jeho nepostradatelnosti v současné civilizaci.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Filosofie a současná ekologická krize
vyšlo: 1998
176 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-116-8
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 5