Filosofické dílo René Descartesa

Soubor úvah z mezinárodní konference k 400. výročí narození René Descartesa

Alena Sobotková (ed.)

Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 400. výročí narození René Descartesa uspořádané Uni­verzitou Karlovou a Akademií věd České republiky. Naši i zahraniční filosofové se ve svých úvahách zamýšlejí nad stále živým Descartesovým dílem a jeho významem pro naši současnost, zároveň porovnávají pohledy na svět dvou současníků z počátku novověku – René Descartesa a Jana Amose Komenského. Knihu doplňují kresby z dobových edic a fotografie.

V češtině, francouzštině, němčině.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Filosofické dílo René Descartesa
vyšlo: 1998
352 stran, vázaná
ISBN 80-7007-114-1