Mezi jazykem a vědomím

Vladimír Havlík (ed.)

Soubor statí českých a slovenských filosofů přináší přehled témat soudobého filosofického myšlení. Autoři se dotýkají celé šíře problémů v oblastech jazyka, logiky, vědy, vědomí, etiky, dějin filosofie. Zájemce o problémy současného myšlení zaujmou úvahy o sémantice, individuích, explanaci, myšlenkových experimentech, erozi hodnot, možných světech, mysli, klasické a kvantové mechanice, obeznámenosti, vlastních jménech, rozumění, ale také o pracích Bolzanových a Wittgensteinových.

V češtině, slovenštině a angličtině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Mezi jazykem a vědomím
vyšlo: 1999
224 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-128-1
60 Kč zakoupit