Chaos, věda a filosofie

Jiří Nosek (ed.)

Co je to chaos, ví snad každý. Cílem knihy je představit problematiku chaosu z různých úhlů pohledu, která by umožnil hlubší pochopení tohoto nejen jistě zajímavého, ale i pro naše poznání a život důležitého fenoménu. Kniha se v první části zaměřuje na reflexi problematiky chaosu, která vystupuje v humanitních disciplínách (zejména v jazykovědě, literární vědě, estetice). V druhé části představuje obecné úvahy týkající se přírodovědné problematiky chaosu, s níž se střetávají fyzika, biologie a matematika.


Publikace byla vyprodána.

publikace Chaos, věda a filosofie
vyšlo: 1999
393 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-127-3