Hodnocení a hodnoty

Metodologické rozměry hodnocení

Ladislav Tondl

Autor byl po minulá desetiletí konfrontován s potřebami hodnotit a posuzovat výsledky intelektuálně náročných činností a jejich výsledků. Skutečnost, že pracoval v technické a inženýrské sféře, ho přiblížila k potřebám posuzovat projekty technických řešení, specifikovat jejich přednosti, ale také možná nebezpečí. Od konce šedesátých let pracoval v mezinárodním týmu, který vydával první studie o orientaci vědy, vědní politice a hodnocení vědy. Proto tematika hodnocení a posuzování intelektuálně náročných artefaktů, jejichž tvorba předpokládá využití rozsáhlých znalostí, a také uznávaných hodnot a hodnotových struktur, je hlavní páteří této práce. Kniha zahrnuje také kapitoly o metodologických dimenzích, zejména o modelech hodnocení, o preferenčním uspořádání, o vztazích hodnocení a rozhodování.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Hodnocení a hodnoty
vyšlo: 1999
184 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-131-1