Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor

Josef Zumr (ed.)

Soubor obsahuje příspěvky ze stejnojmenného sympozia uspořádaného v říjnu roku 1998 v Táboře. Jeho posláním bylo věnovat obnovenou pozornost dílu a osobnosti Emanuela Chalupného, po dlouhou dobu vystaveným nepřízni doby. Vedle vědních oborů, jako je filosofie, sociologie, dějepisectví, literární historie a právo, které se s Chalupného jménem především spojují, přináší sborník i příspěvky věnované městu a regionu, s nímž byl život této osobnosti neodlučně spjat. V příloze jsou otištěny dva dopisy Ladislava Klímy ­ Chalupnému z počátku 20. století, z nichž jeden je publikován poprvé. Knihu doplňuje obsáhlý soupis díla Emanuela Chalupného.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor
vyšlo: 1999
392 stran, vázaná
ISBN 80-7007-129-X
130 Kč zakoupit