Filosofia

Nalezení střední cesty Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi

Zdeněk V. David

Monografie představuje českou utrakvistickou církev 15. a 16. století jako pozitivní příklad možnosti spojení tradičního pojetí křesťanského vyznání a rituálu s liberálním pojetím správy církve a s tolerancí k zastáncům méně ortodoxních názorů a praktik. Publikace si najde své čtenáře zejména mezi zájemci o církevní a intelektuální dějiny.

375,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 15.06.2012

Edice: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 11
662 stran, ISBN 978-80-7007-369-8, vázaná

Nalezení střední cesty
Filosofia © 2018