Nalezení střední cesty

Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi

Zdeněk V. David

Monografie představuje českou utrakvistickou církev 15. a 16. století jako pozitivní příklad možnosti spojení tradičního pojetí křesťanského vyznání a rituálu s liberálním pojetím správy církve a s tolerancí k zastáncům méně ortodoxních názorů a praktik. Publikace si najde své čtenáře zejména mezi zájemci o církevní a intelektuální dějiny.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Nalezení střední cesty
published: 15th June 2012
662 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-369-8
188 Kč buy online