Filosofia

Acta Comeniana 25

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marta Bečková (edd.)

Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J. H. Alstedovi, J. A. Komenskému, problematice humanismu, exilu, biblické kritiky a korespondenčních sítí. Rozsáhlá recenzní rubrika hodnotí české, německé, anglické, maďarské a polské publikace, mj. další svazek nové kritické edice Oxford Francis Bacon. Příspěvky jsou publikovány anglicky a německy.

260,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 01.10.2012

Edice: Acta Comeniana, svazek 25
323 stran, ISBN 978-80-7007-373-5, brožovaná

Acta Comeniana 25
Filosofia © 2018