Filosofia

Justice and Recognition On Axel Honneth and Critical Theory

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.)

Kniha se zaměřuje na dva významné koncepty teorie společnosti: spravedlnost a uznání, především sociální spravedlnost a sociální uznání. Rozebírá jejich význam, jejich vzájemný vztah a jejich společenské, právní a globální aspekty. Ukazuje, že tradiční teorie a praxe zahrnují vážné deficity v oblasti spravedlnosti a uznání a nabízí alternativní přístupy z hlediska kritické teorie společnosti. Kniha analyzuje, jakou zásadní roli hraje uznání v kritické teorii zneuznání Axela Honnetha.

Anglicky

495,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 30.04.2015
spoluvydavatel: PUCRS, Porto Alegre

458 stran, ISBN 978-80-7007-435-0

Justice and Recognition
Filosofia © 2018