Filosofia

Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts/Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts

Eva Doležalová et al.

Publikace ukazuje židovské komunity středoevropských měst z mnoha úhlů pohledu. Dozvídáme se o jejich usídlování, vztazích k panovníkovi, novém osídlování míst, odkud byli vypuzeni, o finančním podnikání, ale také o kultuře, rabínské literatuře, každodenním životě, jazyku, pohřbívání a vztazích ke křesťanské většině. Jednotlivé kapitoly představují výsledky původního výzkumu dochovaných literárních i hmotných pramenů.

Anglicky a německy

162,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 15.08.2015

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 7
212 stran, ISBN 978-80-7007-437-4, brožovaná

Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town
Filosofia © 2018