Filosofia

Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie

Petr Jemelka

Tato kniha je završením autorova dlouhodobého zájmu o vznik a vývoj české a slovenské environmentálně zaměřené filosofie. Dané téma dosud nebylo v historiografii naší filosofické tvorby souhrnněji zpracováno, přitom se jedná o problematiku bytostně filosofickou (vztah člověka a světa), navíc nabývající na naléhavosti v kontextu globální krize životního prostředí. Kniha je pokusem tuto mezeru zaplnit. Představuje českou a slovenskou environmentální filosofii v dobových i systematických souvislostech s důrazem na autory, kteří svým myšlením i volbou tématu dokázali překročit obvyklý dobový rámec. Je tak doplněním obrazu dějin autentického českého a slovenského filosofického myšlení.

220,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 02.12.2016

Edice: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 12
246 stran, ISBN 978-80-7007-459-6, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie
Filosofia © 2018