Filosofia

Právní kultura středověku

Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.)

Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kultury Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou i na vztah právních norem a reálného každodenního života, především v podobě řešení právních sporů, resp. na postupně stále širší uplatnění se právnicky vzdělaných osob při řešení nejrůznějších konfliktů.

200,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 02.06.2016

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 17
228 stran, ISBN 978-80-7007-450-3, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Právní kultura středověku
Filosofia © 2018