Právní kultura středověku

Martin Nodl, Piotr Węcowski

Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kultury Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou i na vztah právních norem a reálného každodenního života, především v podobě řešení právních sporů, resp. na postupně stále širší uplatnění se právnicky vzdělaných osob při řešení nejrůznějších konfliktů.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Obsah knihy
Úvod

publikace Právní kultura středověku
published: 2nd June 2016
228 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-450-3
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 17
200 Kč buy online