Filosofia

Šlechta, moc a reprezentace ve středověku

Martin Nodl, Martin Wihoda, edd.

Sborník je věnován problematice geneze české a polské šlechty v raném a vrcholném středověku a problematice sociální reprezentace šlechty ve středověku pozdním.

240,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 31.03.2008

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 9
316 stran, ISBN 978-80-7007-263-9

default img
Filosofia © 2018