Šlechta, moc a reprezentace ve středověku

Martin Nodl, Martin Wihoda (eds.)

Sborník je věnován problematice geneze české a polské šlechty v raném a vrcholném středověku a problematice sociální reprezentace šlechty ve středověku pozdním.

Publikace byla vyprodána.

publikace Šlechta, moc a reprezentace ve středověku
published: 31st March 2008
316 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-263-9
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 9