Od stimulu k vědě

W. V. Quine

Jeden z nejvýznamnějších představitelů analytické filosofie dvacátého století se ve své poslední knize soustředil na základní otázku: jak se v nás z dopadů fotonů na sítnici našeho oka, z nárazů zvukových vln na bubínek našeho ucha a z aktivací ostatních smyslových receptorů může vyvinout ten komplikovaný obraz světa, který přijímáme? Tento zdánlivě velice specifický problém dává autorovi možnost znovu rekapitulovat velká témata své filosofie. Kniha přináší výsledky Quinovy snahy řešit filosofické problémy způsobem, který je stroze racionální, opírá se o moderní logiku a věnuje pozornost moderní vědě.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

vyšlo: 2002
překlad: Jaroslav Peregrin
152 stran
ISBN 80-7007-157-5
65 Kč