Od stimulu k vědě

W. V. Quine

Jeden z nejvýznamnějších představitelů analytické filosofie dvacátého století se ve své poslední knize soustředil na základní otázku: jak se v nás z dopadů fotonů na sítnici našeho oka, z nárazů zvukových vln na bubínek našeho ucha a z aktivací ostatních smyslových receptorů může vyvinout ten komplikovaný obraz světa, který přijímáme? Tento zdánlivě velice specifický problém dává autorovi možnost znovu rekapitulovat velká témata své filosofie. Kniha přináší výsledky Quinovy snahy řešit filosofické problémy způsobem, který je stroze racionální, opírá se o moderní logiku a věnuje pozornost moderní vědě.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Od stimulu k vědě
published: 2002
translation: Jaroslav Peregrin
152 pages, paperback
ISBN 80-7007-157-5
65 Kč buy online