Budoucnost lidské přirozenosti

Na cesté k liberální eugenice?

Jürgen Habermas

Filosofický příspěvek k současné diskusi v biomedicíně. Řeší problematiku morálního a právního postavení embrya a vyjadřuje znepokojení nad možnými negativními důsledky programování lidí – narušení lidské přirozenosti, identity jednotlivce, mezigeneračních vztahů apod. Obsahuje stať Víra a vědění, která je reakcí na aktuální problémy naší kultury po 11. září 2001.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

vyšlo: 2003
překlad: Alena Bakešová
132 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-174-5
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 12
60 Kč