Budoucnost lidské přirozenosti

Na cestě k liberální eugenice?

Jürgen Habermas

Filosofický příspěvek k současné diskusi v biomedicíně. Řeší problematiku morálního a právního postavení embrya a vyjadřuje znepokojení nad možnými negativními důsledky programování lidí – narušení lidské přirozenosti, identity jednotlivce, mezigeneračních vztahů apod. Obsahuje stať Víra a vědění, která je reakcí na aktuální problémy naší kultury po 11. září 2001.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Budoucnost lidské přirozenosti
published: 2003
translation: Alena Bakešová
132 pages, paperback
ISBN 80-7007-174-5