Poslední eseje

Karel Kosík

Soubor dosud knižně nevydaných esejů nedávno zesnulého významného českého filosofa. Autor v nich zaujímá kritické stanovisko k řadě naléhavých problémů současné doby, jako jsou globalizace, vztah morálky a politiky, otázky masové kultury a autentického životního postoje a další neméně závažná témata.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Poslední eseje
vyšlo: 2005
184 stran
ISBN 80-7007-206-7