Poslední eseje

Karel Kosík

Soubor dosud knižně nevydaných esejů zesnulého významného českého filosofa Karla Kosíka. Autor v nich zaujímá kritické stanovisko k řadě naléhavých problémů současné doby, jako jsou globalizace, vztah morálky a politiky, otázky masové kultury a autentického životního postoje a další neméně závažná témata.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Poslední eseje
published: 2005
184 pages, hardcover
ISBN 80-7007-206-7