Osamělý myslitel Bernard Bolzano

Kateřina Trlifajová a kol.

Autoři příspěvků, kteří pracují v oblasti filosofie, logiky, matematiky a estetiky, se snaží předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnohém předbíhající svou dobu. Připojen je první český překlad Bolzanova článku o trojrozměrnosti prostoru a také překlady Patočkových bolzanovských rukopisů.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Osamělý myslitel Bernard Bolzano
vyšlo: 25. července 2006
228 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-226-1
105 Kč zakoupit