Osamělý myslitel Bernard Bolzano

Kateřina Trlifajová a kol.

Autoři příspěvků, kteří pracují v oblasti filosofie, logiky, matematiky a estetiky, se snaží předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnohém předbíhající svou dobu. Připojen je první český překlad Bolzanova článku o trojrozměrnosti prostoru a také překlady Patočkových bolzanovských rukopisů.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Osamělý myslitel Bernard Bolzano
published: 25th July 2006
228 pages, paperback
ISBN 80-7007-226-1