Filosofie a ohrožená Země

Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský

Kniha se zabývá vztahem filosofie k současné ekologické krizi, která se v posledních letech vyostřila zejména v souvislosti s globální změnou klimatu. Poukazuje rovněž na sociální rozměr analyzované problematiky a na některé možnosti praktického řešení především v politické rovině, které by zabezpečily preferenci dlouhodobých zájmů před zájmy pouze krátkodobými. Autoři knihy přitom analyzují originální přínosy pro oblast ekologické filosofie: Jonasovu koncepci etiky pro budoucnost, jež má zakladatelský význam, Apelův akcent na význam diskursu pro ekologické myšlení, Rolstonovo zaměření na problém objektivních hodnot a pohled i na celou axiologickou problematiku, Birnbacherovu tematizaci dlouhodobých zájmů lidstva s možnostmi jejich prosazení v pokusech o politická řešení ekologických – s klimatickou krizí spjatých – problémů či Hösleho aplikaci Hegelovy koncepce vztahu ducha a přírody na ekologickou oblast a rovněž tematizaci sociálních kontextů ekologických problémů v době akcelerující klimatické krize. Kniha je filosofickým příspěvkem k aktuální diskusi o ekologické krizi, který by mohl oslovit odborníky i širší veřejnost.

publikace Filosofie a ohrožená Země
vyšlo: 1. října 2020
149 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-621-7
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 66
140 Kč