Filosof Erazim Kohák

Jakub Trnka

Erazim Kohák (1933–2020) patřil k nejvýznamnějším postavám české filosofie druhé poloviny dvacátého století. V letech 1949–1990 žil v nuceném exilu ve Spojených státech amerických, filosoficky byl nejvíce ovlivněn T. G. Masarykem a Husserlovou fenomenologií. Ve své práci se zabýval celou řadou námětů – od metafilosofie a etiky přes politická a sociální témata až k českým a evropských intelektuálním dějinám. Ve svém pozdějším myšlení kladl velký důraz na ekologickou problematiku. Kniha představuje systematický a zároveň čtivý úvod do jeho filosofie.