Filosof Erazim Kohák

Jakub Trnka

Erazim Kohák (1933–2020) patřil k nejvýznamnějším postavám české filosofie druhé poloviny dvacátého století, v letech 1949–1990 žil v nuceném exilu ve Spojených státech amerických. Filosoficky byl nejvíce ovlivněn T. G. Masarykem a Husserlovou fenomenologií. Ve své práci se zabýval celou řadou námětů, od metafilosofie a etiky přes politická a sociální témata až k českým a evropských intelektuálním dějinám. Ve svém pozdějším myšlení kladl velký důraz na ekologickou problematiku. Kniha je systematickým a zároveň čtivým představením jeho filosofie.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

Předmluva - úvod

Summary

 

Recenze:

Tomáš Hejduk, Život v knize, Filosofický časopis 2021/3

publikace Filosof Erazim Kohák
published: 4th September 2020
279 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-626-2
270 Kč buy online