Between Words and Worlds

A Festschrift for Pavel Materna

T. Childers, J. Palomäki (eds.)

Kniha vyšla na počest 70. narozenin významného logika Pavla Materny. Publikace přináší stručný profil jubilanta a soubor statí z oblasti logiky, filosofie a lingvistiky – oborů, na které zaměřuje svůj odborný zájem. Značná část příspěvků je věnována otázkám budování a aplikace transparentní intenzionální logiky, systému, jehož rozvíjení a propagaci zasvětil Pavel Materna velkou část svého života. Do sborníku přispěli uznávání domácí i zahraniční odborníci, např. P. Cmorej, J. M. Font, P. Hájek, E. Hájičová, P. Sgall, J. Peregrin, G. Oddie, G. Sandu, K. Segerberg, O. Sundholm, J. Woleński.

V angličtině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Between Words and Worlds
vyšlo: 2000
216 stran, brožovaná
ISBN 80-7007- 140-0
150 Kč zakoupit