Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000

Petr Sommer (ed.)

Mezinárodní sympozium na téma Český stát v roce 1000 se uskutečnilo v Praze ve dnech
9. a 10. února 1999. Příspěvky jednotlivých přednášejících se věnovaly nejen osobnosti knížete Boleslava II., ale také městu Praze (jako sídelnímu městu Přemyslovců), ekonomické situaci českého knížectví, sakrální architektuře, Boleslavovu hrobu na Pražském Hradě, osídlení českého území, mincím a platidlům té doby, hradbám a opevnění hradišť a měst, významným sídlům (Brno, Olomouc, Žatec), ale také vztahům se sousedním Polskem. Přípěvky přednesli významní badatelé z Čech, Moravy, Slovenska, Polska a Německa.

V němčině.


Publikace byla vyprodána.

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-book

 

 

publikace Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000
vyšlo: 2001
496 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-151-6