Interpretace a analýza literárního díla

Jiří Pechar

V teoretické rovině přináší tato kniha informace o francouzské tematické kritice, o některých literárněvědných metodách inspirovaných psychoanalýzou, o poetice prózy, jak byla rozpracována francouzskými strukturalisty, o strukturalistickém přístupu k poezii i o metodách komparativních. S těmito kapitolami se střídají konkrétní aplikace příslušné metody na některá díla česká. Kniha je doplněna ukázkami prací našich významných překladatelů.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Interpretace a analýza literárního díla
vyšlo: 2002
288 stran, vázaná
ISBN 80-7007-163-X