Interpretace a analýza literárního díla

Jiří Pechar

V teoretické rovině přináší tato kniha informace o francouzské tematické kritice, o některých literárněvědných metodách inspirovaných psychoanalýzou, o poetice prózy, jak byla rozpracována francouzskými strukturalisty, o strukturalistickém přístupu k poezii i o metodách komparativních. S těmito kapitolami se střídají konkrétní aplikace příslušné metody na některá díla česká. Kniha je doplněna ukázkami prací našich významných překladatelů.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Interpretace a analýza literárního díla
published: 2002
288 pages, hardcover
ISBN 80-7007-163-X
105 Kč buy online