Acta Comeniana 15-16

Marta Bečková, Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek obsahuje studie věnované pojetí rétoriky a kázání u Komenského, problémům bádání o Komenského učebniciJanua lingvarum a učebnici irských jezuitů, Komenského teologickým názorům na Večeři Páně, recepci Komenského přírodní filosofie ve Finsku v polovině 18. století, dvorským knihovnám raného novověku v karpatské kotlině, komparaci pojetí ideálního města v misijní praxi jezuitů a obnovené Jednoty bratrské, vztahu významného alchymisty rudolfinské doby Oswalda Crolla k českým zemím a politické poezii Šimona Lomnického z Budče z let 1619–1621. V rubrice Materiály informuje J. Halama o dosud neznámém vydání bratrského spiskuNapomenutí stálé všechněm věrným, M. Steiner předkládá slovník Komenského termínů ze spisu Physicae synopsis, J. Kvapil referuje o svém objevu dosud neznámého prvního německého překladu Labyrintu světa a ráje srdce , L.Bártová se zabývá raně novověkými francouzskými edicemi Komenského spisů a J. Kvapil prezentuje edici německého barokního kázání se svatováclavskou tematikou. Přehled novějšího bádání o problematice konfesionalizace připravila A. Ohlidal. Svazek obsahuje řadu recenzí českých, německých, anglických, francouzských, holandských, polských, maďarských, slovenských a ruských publikací o Komenském a dějinách kultury a myšlení raného novověku.

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

publikace Acta Comeniana 15-16
vyšlo: 2002
471 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-171-0
edice: Acta Comeniana / svazek 15