Sapientia nostra

Filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277

Andreas Speer

Studie A. Speera, ředitele Tomášova institutu Univerzity v Kolíně nad Rýnem, se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu  je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozli­šováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení. Výchozím bodem kritické konfrontace s tímto modelem se v dobové diskusi stává integrativní pojetí moudrosti, s nímž je zároveň spojen eminentně etický impuls.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Sapientia nostra
vyšlo: 2004
překlad: Daniel Meier
40 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-197-4
edice: Parva philosophica / svazek 16