Sapientia nostra

Filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277

Andreas Speer

Studie A. Speera, ředitele Tomášova institutu Univerzity v Kolíně nad Rýnem, se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu  je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozli­šováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení. Výchozím bodem kritické konfrontace s tímto modelem se v dobové diskusi stává integrativní pojetí moudrosti, s nímž je zároveň spojen eminentně etický impuls.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Sapientia nostra
published: 2004
translation: Daniel Meier
40 pages, paperback
ISBN 80-7007-197-4
series: Parva philosophica / volume 16
24 Kč buy online