Acta Comeniana 18

Marta Bečková, Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.)

Mezinárodní revue studií, materiálových statí, edic pramenů a recenzí věnovaných komeniologickým tématům. Svazek obsahuje pět studií věnovaných kulturním dějinám a dějinám myšlení 16. a 17. století, mimo jiné i filosofii Komenského, Descarta, vztahu pansofie a alchymie v rudolfinském okruhu, pozici náboženství v českém pozdně humanistickém diskurzu a politické propagandě uherských intelektuálů.Rubrika  Materiály přináší edici dosud neznámé korespondence Komenského a komenián z pozůstalosti D. Mahnkeho. Svazek doplňuje obsáhlá recenzní rubrika a nekrology významné komenioložky M. Blekastad a teologa J. M. Lochmana.

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Acta Comeniana 18
vyšlo: 2004
361 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-209-1
edice: Acta Comeniana / svazek 18
130 Kč zakoupit