Interpretace a subjektivita

Petr Koťátko

Hlavním tématem knihy je vztah mezi vnější podmíněností myšlenkových a komunikativních aktů a jejich subjektivitou. Autor vstupuje do diskuzí probíhajících v současné analytické filosofii mysli a filosofii jazyka, zejména do sporu mezi internalistickou a externalistickou konstrukcí obsahu propozičních postojů a mezi individualistickým a konvencionalistickým pojetím významů promluv. Zabývá se i specifickou podobou, kterou má spor mezi individualisty a konvencionalisty ve sféře literární interpretace. Součástí knihy je výkladový slovník pojmů filosofie jazyka, které hrají klíčovou roli v autorově argumentaci.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Interpretace a subjektivita
vyšlo: 21. září 2006
512 stran, vázaná
ISBN 80-7007-233-4