Interpretace a subjektivita

Petr Koťátko

Hlavním tématem knihy je vztah mezi vnější podmíněností myšlenkových a komunikativních aktů a jejich subjektivitou. Autor vstupuje do diskuzí probíhajících v současné analytické filosofii mysli a filosofii jazyka, zejména do sporu mezi internalistickou a externalistickou konstrukcí obsahu propozičních postojů a mezi individualistickým a konvencionalistickým pojetím významů promluv. Zabývá se i specifickou podobou, kterou má spor mezi individualisty a konvencionalisty ve sféře literární interpretace. Součástí knihy je výkladový slovník pojmů filosofie jazyka, které hrají klíčovou roli v autorově argumentaci.


Publikace byla vyprodána.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Interpretace a subjektivita
published: 21st September 2006
512 pages, hardcover
ISBN 80-7007-233-4