Acta Comeniana 20-21

International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Marta Bečková, Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek obsahuje čtyři studie věnované dějinám filosofie a problematice náboženského exilu a misií v 16.-18. století. Blok příspěvků z česko-španělského sympozia spolupořádaného Filosofickým ústavem AV ČR je věnován tematice vztahu J. A. Komenského ke španělské a francouzské kulturní tradici. Publikace obsahuje i přehledné pojednání o francouzském bádání o kulturních dějinách čtení a jeho recepci v České republice. Svazek doplňuje obsáhlá recenzní rubrika.

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Acta Comeniana 20-21
vyšlo: 6. ledna 2009
350 stran, brožovaná
ISBN 987-80-7007-291-2
edice: Acta Comeniana / svazek 20
130 Kč zakoupit