Logica '93

Proceedings of the Symposium

Petr Kolář, Vladimír Svoboda (eds.)

Myšlenka pořádat každoroční setkání filosofů, matematiků, lingvistů a logiků se objevila již v roce 1987. Jedním z hlavních důvodů bylo zmírnit napětí mezi filosofy a matematiky při řešení logických otázek. Dnešní sympozia představují mezioborovou platformu určenou k diskusi o všech podstatných aspektech logiky mezi světovými kapacitami a mladými badateli z různých odvětví po  celém světě.
Sborník vyšel u příležitosti 7. Mezinárodního sympozia Logica ´93, které se pod záštitou Oddělení logiky Filosofického ústavu AV ČR, uskutečnilo na zámku Libice ve dnech 1. – 4. června 1993. Zároveň obsahuje i přílohy k předchozímu sympoziu Logica ´92 v podobě dvou prací, které nemohly být do předchozího sborníku z technických důvodů zařazeny.
Příspěvky badatelů z evropských zemí, ale i Spojených států amerických, se například věnují tématům obecný kvantifikátor, neurčitost bez tolerance, Du Pontův paradox, úloha kalibrace v induktivní logice, anebo pravda ve vědě.

Texty jsou v angličtině.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Logica '93
vyšlo: 1994
211 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-052-8
57 Kč