Univerzalismus v etice jako problém

K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Vlastimil Hála

Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si otázku, zda a do jaké míry je možné univerzální principy základních lidských práv uplatnit v dnešním multikulturním světě s jeho rozpornými hodnotovými preferencemi a mocenskými konflikty.

Ukázky z knihy (v pdf):

Titulní strana a obsah
s. 204-240
English Summary

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Univerzalismus v etice jako problém
vyšlo: 9. února 2010
300 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-306-3
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 33
75 Kč zakoupit