Acta Comeniana 22-23

International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Marie Bečková, Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek obsahuje studie věnované tradici německé mystiky pozdního středověku a období reformace (M. Žemla), polským stykům moravského kalvinisty Jana Opsimatha (A. Kostlán), humanistovi a procísařskému politickému teoretikovi Melchioru Goldastovi (J. Hrbek), Komenského pojetí panharmonie (K. Schaller), dále studie doplněné o edici humanistického traktátu o původu Čech z pera Jana Matyáše ze Sudetu (L. Storchová), zpřístupňující neznámý text o pražské slavnosti Phasma Dionysiacum (S. Dobalová, I. P. Muchka) a rovněž nové prameny k předbělohorským dějinám Jednoty bratrské (J. Just, M. Steiner). Svazek doplňuje více než stostránková recenzní rubrika.

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Acta Comeniana 22-23
vyšlo: 9. února 2010
421 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-312-4
edice: Acta Comeniana / svazek 22
150 Kč zakoupit