Bruncvík a víla / Bruncwik und die Nymphe

Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy / Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas

Heinz Duchhardt, Winfried Eberhard, Petr Hlaváček a kol.

Z konce 14. století pochází pozoruhodný literární „dialog s Evropou“, staročeská Kronika o Bruncvíkovi, legendárním českém knížeti. Ten se po svém ztroskotání ve Středozemním moři ocitl na ostrově, kdesi na rozhraní Evropy, Asie a Afriky. Zde potkal záhadnou mořskou pannu, jmenovala se Europa... Tento příběh se stal inspirací pro knihu, která je pokusem o mnohovrstevnatou reflexi evropské kulturní a politické identity v minulosti a současnosti. Najdeme zde studie předních autorů/autorek z České republiky, Německa, Rakouska či Polska.

Publikace byla vyprodána.

publikace Bruncvík a víla / Bruncwik und die Nymphe
vyšlo: 17. května 2010
spoluvydavatel: FF UK
178 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-322-3
edice: Europaeana Pragensia / svazek 2